Zorgadvies directie

Weinig andere sectoren worden met zoveel veranderingen geconfronteerd als uw sector: de gezondheidszorg. Veel zorginstellingen hebben moeite deze het hoofd te bieden. Uit onderzoek blijkt dat transities bij zeven op de tien zorgorgansiaties niet succesvol zijn. Slechts 9% van de instellingen heeft het verandervermogen om transities daadwerkelijk om te zetten in betere, snellere, meer cliëntgerichte zorg.

Snelle analist, denker en adviseur

Hoe u zorgteams en processen snel in de juiste richting beweegt? Met mijn analytisch inzicht, vermogen tot snel en creatief denken, en ruim 18 jaar veranderervaring in de zorg geef ik u graag antwoord op deze vraag. Ik deel praktische, frisse ideeën met u om uw managers, teamleiders en zorgverleners te motiveren en sterke teams te creëren. Teams die veranderingen in goede banen leiden en daarbij de cliënt centraal stellen.

Samenwerking Theater A la Carte

In 2017 werk ik samen met Welmoed de Graaf (Theater A la Carte) in een programma voor organisaties die bezig gaan of bezig zijn met zelforganisatie.

Theater A la Carte verzorgt voorstellingen op maat naar aanleiding van belangrijke gebeurtenissen en veranderingen binnen zorginstellingen, (semi-) overheidsinstellingen, onderwijs en bedrijven. Inhoudelijke voorstellingen die gemaakt worden om de toeschouwers een spiegel voor te houden. Theater is een heel sterk middel om mensen aan het denken te zetten over onderwerpen die hen direct aan gaan. Theater geeft niet alleen inzicht in de problematiek, maar maakt deze ook invoelbaar. De voorstellingen van Theater A la Carte zetten dan ook aan tot nadenken en dialoog. Voor de inhoud van de voorstellingen doen zij uitgebreid onderzoek. Zo lopen zij bijvoorbeeld graag mee binnen de instelling, zodat zij de taal van de organisatie leren kennen en in de praktijk zien hoe iedereen werkt.

Heeft u vragen over zorgadvies?

Bel 06 – 16 99 30 50 of stuur een mail naar ineke@kina-zorgadvies.nl. U ontvangt een reactie binnen een werkdag.