Begeleiding zorgteams

Veranderingen binnen uw zorgteam, -organisatie en -sector leiden uw medewerkers af van hun kerntaak: de zorg voor cliënten. Gaat u fuseren? Zijn de teams opnieuw ingedeeld? Moeten zij zelforganiserend worden? Door de hogere werkdruk melden medewerkers zich sneller ziek. Of ze voelen zich onveilig, wachten af en wijzen naar anderen. Uw goede zorgverlening raakt hierdoor verstoord en de cliënt gedupeerd.

Van stuurloze naar sterke zorgteams

De juiste teambegeleiding maakt uw zorgteam sterker. U bepaalt de richting, de stip aan de horizon. Ik breng het team in beweging. Eerst laat ik uw zorgverleners met andere ogen naar elkaar, hun samenwerking, communicatie en verantwoordelijkheden kijken. Daarna laat ik ze inzien wat ze nodig hebben om hun doel te bereiken, zoals:

  • inzicht in eigen gedrag krijgen
  • verantwoordelijkheid nemen
  • de regie in handen nemen
  • elkaars kwaliteiten benutten
  • elkaar correct aanspreken
  • respect voor elkaar hebben
  • teamtaken goed verdelen
  • buiten de lijntjes denken
  • plezier in werk terugvinden
  • ziekteverzuim verminderen

Gefaseerde teambegeleiding op maat

1 – Intakegesprek (vast)

Elk begeleidingstraject start met een gesprek met alle direct betrokkenen: van cliënt tot bestuurs- of directielid. We stellen vast waar u staat en wat uw doel is.

Naar intakegesprek »

2 – Bezinningssessie (vast)

Tijd voor bezinning. Tijdens een dag(deel) gaan we dieper op de zaken in: op oorzaken en problemen, op acties en oplossingen en op werkgroepen en groepsleiders.

Naar bezinningssessie »

3.1 – Teambijeenkomsten (of 3.2)

Tijdens 3 tot 6 (inter)actieve teambijeenkomsten bedenken we een plan van aanpak en bespreken we de voortgang. Samen leren, beseffen, doen en bewegen!

Naar teambijeenkomsten »

3.2 – Teamtraining (of 3.1)

Is uw team redelijk zelfsturend? Dan raad ik u deze training aan, gericht op het verbeteren van de samenwerking door o.a. elkaars kwaliteiten beter te benutten.

Naar teamtraining »

4 – Teamcoaching on the job (optie)

Om het nieuwe gedrag te borgen, is er teamcoaching on the job. Ik loop met uw zorgteam mee om te kijken hoe het gaat en waar nog eventuele knelpunten zitten.

Naar teamcoaching on the job »

5 – Teamabonnement (optie)

Uw stok achter de deur. Het plannen van terugkomsessies in het jaar na het begeleidingstraject weerhoudt uw team ervan in oude patronen terug te vallen.

Naar teamabonnement »

Benieuwd wat ik voor uw zorgteam(s) kan betekenen?

Bel 06 – 16 99 30 50 of mail ineke@kina-zorgadvies.nl voor informatie of een afspraak.