Intakegesprek

Teambegeleiding start met een intakegesprek met de direct betrokkenen. Het eerste gesprek is met het bestuur of de directie. Daarna praat ik met uw medewerkers, managers en cliënten om informatie te verzamelen en een eerste beeld te vormen.

Praktische informatie intakegesprek

Deelnemers
  • Bestuurs- en/of directieleden
  • Managers of teamleiders
  • Medewerkers zorgteam
  • Cliënten
Doel/resultaat
  • Duidelijke verwachtingen naar elkaar toe uitspreken
  • Huidige situatie, problemen en oorzaken benoemen
  • Oplossingsrichtingen en gewenste eindresultaten aangeven
Methode Individueel of groepsgesprek
Groepsgrootte 1 tot maximaal 9 deelnemers
Duur Maximaal 1,5 uur
Locatie Intern
Vervolg Bezinningssessie

Heeft u vragen over de begeleiding van uw zorgteam?

Bel 06 – 16 99 30 50 of mail ineke@kina-zorgadvies.nl voor informatie of een afspraak.