Teamabonnement

Het einde van een begeleidingstraject betekent niet automatisch dat uw team direct in staat is nieuw gedrag in praktijk te brengen. Het ene team pikt het snel op, het andere team heeft de neiging terug te vallen in oude patronen. Daarom bied ik nazorg.

Praktische informatie teamabonnement

Deelnemers
  • Medewerkers zorgteam
  • Manager of teamleider
Inhoud
  • Monitoring en toetsing
  • Ondersteuning geven en geleidelijk afbouwen
  • Gemaakte afspraken waar nodig aanpassen
Doel
  • Nieuw gedrag waarborgen en verankeren
  • Soepel verloop van implementatie in dagelijkse praktijk
Groepsgrootte Niet van toepassing
Duur Bijvoorbeeld 2 uur per maand gedurende 1 of 2 jaar
Locatie Intern
Mogelijk vervolg Niet van toepassing

Heeft u vragen over de begeleiding van uw zorgteam?

Bel 06 – 16 99 30 50 of mail ineke@kina-zorgadvies.nl voor informatie of een afspraak.